Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Phú Mỹ Vinh - Nhà Máy Cấp Nước Hòa Khánh Tây

Phú Mỹ Vinh định hướng tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực xử lý nước thải và rác thải thông qua việc đầu tư chiến lược vào các dự án đang hoạt động và phát triển dự án mới trên toàn quốc.