Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Phú Mỹ Vinh - Nhà Máy Cấp Nước Hòa Khánh Tây

Phú Mỹ Vinh tham gia đầu tư và phát triển các dự án trong lĩnh vực xử lý nước sạch với mục tiêu đáp ứng quyền được cung cấp nước sạch của cộng đồng.