19 Th4, 2024

Xử lý nước sạch

1 min read

Phú Mỹ Vinh sử dụng nguồn nước mặt từ hồ Dầu Tiếng được áp dụng công nghệ hiện đại, các máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu để sản xuất chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước ăn uống và sinh hoạt TCVN 01:2009 của Bộ y tế.