Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Phú Mỹ Vinh - Nhà Máy Cấp Nước Hòa Khánh Tây

Nhà máy nước Đức Hòa III

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ MỸ VINH

Địa điểm: Khu công nghiệp (KCN) Việt Hóa, huyện Đức Hòa

Diện tích: 

Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước ngầm.

Thời gian – Công suất:  Nhà máy có công suất 30.000m3/ngày đêm, trong đó khai thác nước ngầm 15.000m3/ngày đêm và khai thác nước mặt 15.000m3/ngày đêm.

Mục tiêu:

  • Mạng lưới đường ống cấp nước sạch được đầu tư xây dựng đến hàng rào các KCN có nhu cầu;
  • Phạm vi của dự án nhà máy cấp nước là các khu dân cư, nhà máy thuộc KCN Đức Hòa 3, KCN Xuyên Á…
  • Đáp ứng nhu cầu dùng nước một cách đầy đủ và bền vững;
  • Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người dân về sử dụng nước sạch.

Tổng mức đầu tư: ước tính khoảng 80 tỉ đồng