20 Th7, 2024

Cung cấp nước sạch

Cung cấp nước sạch
1 min read

Phú Mỹ Vinh đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực cung cấp nước sạch thông qua việc đầu tư chiến lược vào các công ty cấp nước địa phương và việc phát triển tuyến ống liên tỉnh tại ĐBSCL