Công Ty Cổ Phần ĐT & XD Phú Mỹ Vinh - Nhà Máy Cấp Nước Hòa Khánh Tây

Covid-19 lây lan như thế nào

COVID-19 được cho là lây lan chủ yếu thông qua tiếp xúc gần từ người sang người. Một số người không có triệu chứng vẫn có thể làm lây lan vi-rút. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về cách thức lây lan của vi-rút và mức độ nghiêm trọng của bệnh.